Pravilnik o članarinama


Ovim pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja i iznos članarine za sve članove Nogometnog kluba Devetka.

  • Plaćanje članarine obaveza je svih članova kluba, osim u slučaju da je drugačije propisano;
  • Članom kluba postaje se potpisivanjem pristupnice;
  • Članarina se plaća 12 mjeseci u godini;
  • Iznos mjesečne članarine za sezonu 2019/20 je 300 kn; za drugog polaznika iz iste obitelji plaća se 100 kn; za trećeg i svakog daljnjeg člana iz iste obitelji članarina je besplatna;
  • Članarina se plaća do 20-og u mjesecu za tekući mjesec;
  • Članarina se plaća na IBAN kluba, gdje se u opisu navodi ime djeteta i razdoblje na koje se odnosi članarina, ili kod trenera, u kojem slučaju su članovi kluba dužni čuvati priznanicu o plaćenoj članarini;
  • Prikupljenim članarinama se financiraju sljedeće aktivnosti kluba: naknade trenerima, troškovi registracije trenera, troškovi sudaca na službenim utakmicama, najam terena, režije, oprema i pomagala za trening, infrastruktura kluba;
  • Članovi koji mogu biti dijelom ili u cijelosti oslobođeni plaćanja članarine su djeca roditelja koji su u programima socijalne skrbi ili djeca čiji se roditelji ili skrbnici nalaze u privremenim ili trajnim financijskim poteškoćama. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine podnosi se putem službene e-mail adrese kluba: info@nkdevetka.com.